Edih Logo

2024 m. tęsiamas 20 mln. Eur vertės MVĮ fondo projektas

2024-01-25

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – ESINT) kartu su Europos Komisija 2024 metais tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ (toliau – MVĮ fondo projektas). Šis projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę. 

2024 metais galima teikti paraiškas kompensacijai gauti:

Čekio 1 veikloms kompensuojama 90% intelektinės nuosavybės Išankstinio nustatymo paslaugos („IP Scan“) kainos;

Čekio 2 veikloms  – Prekių ženklo ar dizaino apsauga. Kompensuojama iki 1 000 EUR vienam gavėjui (MVĮ) už:

  • 75% prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ar dizaino apsaugą nacionaliniu ir ES lygiu;
  • 50% už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino registravimo mokesčių sumos;

Čekio 3 veiklomsPatentai. Kompensuojama iki 3 500 EUR vienam gavėjui (MVĮ) už išradimo patentavimą:

  • 75% nacionalinio patento išdavimo mokėtinų mokesčių (pvz.: paraiškos padavimo, paieškos ir ekspertizės, patento išdavimo ir paskelbimo mokesčių) sumos;
  • 75% Europos patento paraiškos padavimo ir Europos patentų tarnybos teikiamos išradimo paieškos paslaugos mokesčių sumos;
  • 50% Europos patento paraiškos parengimo ir padavimo teisinės išlaidos;

Čekio 4 veiklomsBendrijos augalų veislės.  Kompensuojama iki 1500 EUR vienam gavėjui (MVĮ):

  • 75% Bendrijos augalų veislės elektroniniu būdu teikiamos paraiškos mokesčiui bei ekspertizei.

Informacija apie projektą skelbiama LR Valstybinio patentų biuro svetainėje ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos svetainėje

Būtume dėkingi, jeigu šia informacija pasidalintume savo svetainėje, socialiniuose tinkluose ar kitais būdais – su tais, kam ši informacija galėtų būti aktuali ir naudinga (dalinantis mūsų paskelbtomis žinutėmis, tiek skelbiant kaip atskirą jūsų institucijai aktualią naujieną).

Mvi Projektas Kompensuojamos Veiklos