„Agromaisto forumas 2023“

2023-11-14 | Vilniaus rotušė / Online

„AgriFood Lithuania“ ir Europos Parlamentas, bendradarbiaudami su Verslo ir pramonės patariamuoju komitetu, veikiančiu prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Business at OECD) bei Lietuvos pramoninkų konfederacija, š. m. lapkričio 14 d. Vilniaus rotušėje organizuoja kasmetinį tarptautinį „Agromaisto forumą 2023“. Tai didžiausias agromaisto sektoriaus forumas Baltijos šalyse, sutraukiantis politikos, verslo ir mokslo lyderius iš visos Europos.

Pagrindinė šių metų forumo tema – „Taika maistui: tvarumas, saugumas visuomenei ir planetai“. Renginio metu ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto saugumo ir tvarumo užtikrinimui dėl susiklosčiusios pasaulinės maisto ir žemės ūkio krizės.

„Agromaisto forumo 2023“ temos pasirinkimas 👇

Šių metų renginio pagrindinis tikslas – spręsti įvairiapusius iššūkius, su kuriais susiduria agromaisto ekosistema. Precedento neturintys pastarųjų metų įvykiai pasaulyje, nuo COVID-19 poveikio logistikai ir žmogiškiesiems resursams iki klimato kaitos sukeltų ekstremalių orų reiškinių, paaštrino sektoriaus problemas. Geopolitinė situacija, įskaitant Rusijos invaziją į Ukrainą, lėmė dar sudėtingesnes aplinkybes, dėl kurių kilo ypač svarbių energijos ir trąšos išteklių kainos. Šie veiksniai tiesiogiai atsiliepia maisto saugumui bei ekonominiam stabilumui daugelyje šalių ir turi ilgalaikių padarinių.

🌱 Būtinybė siekti bendradarbiavimo

Atsižvelgiant į esamą sudėtingą situaciją, labai svarbus tarpsektorinis bendradarbiavimas, apimantis vyriausybines institucijas, privatųjį sektorių ir nevyriausybinius subjektus, pavyzdžiui, NVO. Ši partnerystė turi būti grindžiama nuostata, kad agromaisto pramonė gyvybiškai svarbi tiek ekonomikai, tiek socialiniam stabilumui ir visuotinei sveikatai. O norint užtikrinti žemės ūkio tvarumą, reikia faktais pagrįstos politikos ir konsultacijų su pramonės atstovais.

🌱 Investicijų ir paramos strategijos

Vienas iš veiksmingų atsparumo didinimo metodų – investuoti į sektoriaus MVĮ. Finansinės lengvatos, pavyzdžiui, vietinių gamintojų produkcijos supirkimo garantijos, gali paskatinti paprastų žmonių veiklą. Labai svarbu teikti pirmenybę jaunesniems asmenims skirtoms programoms, įskaitant švietimo iniciatyvas apie šiuolaikines žemdirbystės technologijas ir tvaraus ūkininkavimo praktiką. Be to, tiek viešasis, tiek privatusis sektoriai turėtų akcentuoti rizikos analizės sistemas ir teikti finansines dotacijas inovacijoms bei skaitmeninimo moksliniams tyrimams – tai padidintų našumą ir sumažintų maisto švaistymą.

🌱 Krizių valdymas ir tvarumas

Be to, būtina sukurti „krizių valdymo“ mechanizmus. Įgyvendinant prisitaikymo politiką ir steigiant nenumatytų atvejų fondus galima greitai reaguoti į tiekimo grandinės sutrikimus. Atsisakant priklausomybės nuo iškastinio kuro ir pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių užtikrinami tvarumas ir veiklos sąnaudų našumas.

🌱 Visuotiniai uždaviniai

Jei nebus parengta proaktyvi, vieninga tarptautinio lygmens strategija, jau ir taip trapiai ekosistemai gali kilti pavojus. Pažangi analitika ir didžiųjų duomenų apdorojimas gali sukelti revoliuciją sektoriuje. Skaidrus keitimasis minėtaisiais duomenimis tarp šalių padėtų rengti tikslesnius vertinimus ir prognozes, o tai leistų optimaliai paskirstyti išteklius.

🌱 Tvarios ateities link

Tikslas visiškai aiškus – jei norime užtikrinti mūsų pasaulinių maisto sistemų ateitį, turime iš esmės pakeisti požiūrį į maisto gamybą, tiekimą ir vartojimą. Tai reikalauja suderinti maisto saugumo, produktų gaminimo ir tvarumo tikslus. Ši transformacija turi būti grindžiama bendradarbiavimo modeliu, kuriame dalyvautų visos maisto tiekimo grandinės grandys: nuo ūkininko iki vartotojo.

Norint pakeisti agromaisto ekosistemą į tvaresnę ir atsparesnę, reikia pakeisti paradigmą. Tradiciniai žemės ūkio metodai turi būti modifikuojami, o tvarumas – tapti nediskutuotinu ateities aspektu. Integruotomis komercinio ir viešojo sektorių pastangomis vietiniu, nacionaliniu bei pasauliniu mastu įmanoma pasiekti didelės pažangos maisto saugumo, tvarumo ir ekonominės gerovės klausimais.

 

Iš artėjančio „Agromaisto forumo 2023“ tikimasi ne vieno teigiamo rezultato 👇

✅ Kolektyvinio problemų sprendimo

Renginys taps skirtingų agromaisto pramonės bei susijusių suinteresuotųjų šalių platforma diskusijoms apie sudėtingus iššūkius, su kuriais sektorius susiduria. Siekdami juos įveikti, dalyviai bendromis jėgomis ieškos strateginių sprendimų ir ilgalaikių įsipareigojimų.

✅ Rekomendacijų dėl strategijos

Forumas padės ekspertams parengti išsamų politikos dokumentą su rekomendacijomis, skirtomis pagrindinėms politiką formuojančioms institucijoms, pavyzdžiui, „Business at OECD“ ir Europos Komisijai. Dokumente bus pateikti pasiūlymai, galintys palengvinti pagrįstų sprendimų priėmimą.

✅ Visuomenės informavimo ir dialogo skatinimo

Forumu siekiame didinti viešąjį sąmoningumą ir skatinti dialogą apie tvarių ir saugių maisto sistemų svarbą visuomenei. Tikimės, kad renginys paskatins kolektyvinę atsakomybę užtikrinant jų atsparumą ateičiai.