Edih Logo

Antrasis SUAVE kvietimas – jau labai greitai!

2023-12-18

 Pasižymėkite kalendoriuose 2024 m. pirmąjį ketvirtį. Kokias veiklas numatoma finansuoti?

  • Mokymus
  • Verslo internacionalizaciją
  • Verslo misijas į JAV, Kanadą, Meksiką

Kiekviena suinteresuota MVĮ gali teikti paraišką dėl vienos ar kelių rūšių paramos (lump sums), tačiau suteiktų lump sums suma negali viršyti maksimalios. Didžiausia vienai MVĮ skiriama suma taip pat negali viršyti 60 000 Eur.

Daugiau informacijos ieškokite SUAVE partnerių svetainėse ir socialiniuose tinkluose:

  • X: @suave_clusters
  • Facebook: @SUAVE.EuroClusters
  • LinkedIn: @suave-euroclusters