Edih Logo

Bioekonomikos forumas 2024

2024 03 13 | Vilniaus rotušė / Online

„AgriFood Lithuania“ ir Lietuvos mokslo taryba drauge su Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Inovacijų agentūra, „LithuaniaBIO“ ir „Investuok Lietuvoje“ š. m. kovo 13 d. kviečia dalyvauti Vilniuje vyksiančiame „Bioekonomikos forume 2024“!

Tai „Bioekomikos pokyčių kūrėjų“ festivalio (Bioeconomy Changemakers Festival) svarbiausias lydimasis renginys, organizuojamas įgyvendinant dinamišką EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato iniciatyvą ir bendradarbiaujant su bioekonomikos srities jaunimo ambasadoriais.

Bioekonomika kritiškai svarbi Europos ateičiai. Ji reiškia paradigminį pokytį ‒ perėjimą prie ekonomikos, kurioje biologiniai ištekliai tvariai naudojami maistui, energijai, produktams gaminti ir paslaugoms teikti. Pasauliui, kovojančiam su klimato kaita, išteklių trūkumu ir prastėjančia aplinkos būkle, bioekonomika atveria plačias galimybes diegti naujoves – ypač tokiose srityse kaip biotechnologijos, atsinaujinančioji energetika ir tvarus žemės ūkis.

„Bioekonomikos forume 2024“ drauge sieksime išnaudoti šį potencialą: sužadinti jaunimo, šio pokyčio varomosios jėgos, entuziazmą ir novatorišką dvasią. Per pramonės lyderių, jaunųjų novatorių, startuolių ir politikos formuotojų dialogą skatinsime gyvybingą, įtraukią ir tvarią bioekonomiką. Tai dera su svarbiausiu „Bioekonomikos pokyčių kūrėjų“ festivalio tikslu: įtraukti jaunimą į transformacinius pokyčius ir prisidėti prie bioekonomikos strategijos ir veiksmų plano, skirto tvariai ateičiai kurti, kūrimo.

Sekite naujienas oficialioje renginio svetainėje!