Edih Logo

Europos klasterių aljanso prezidentu perrinktas A. Novo, viceprezidente tapo K. Šermukšnytė-Alešiūnienė

2023-10-25

Šių metų spalį Europos klasterių aljanso generalinėje asamblėjoje Antonio Novo, Ispanijos klasterių asociacijos prezidentas ir „Aragono“ klasterio „IDiA“ vykdomasis direktorius, dar ketveriems metams perrinktas eiti aljanso prezidento pareigas. Naująja viceprezidente tapo klasterio ir skaitmeninių inovacijų centro „AgriFood Lithuania“, Lietuvos klasterių tinklo „KlasterLT“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė. 2022 m. agromaisto sektoriaus ekspertė pelnė Europos metų klasterio koordinatorės vardą.

Antonio Novo

Europos klasterių aljansas stiprina daugiau kaip 900 klasterių ryšius, skatina jų veiklą bei vaidmenį Europos inovacijų ekosistemoje. Be K. Šermukšnytės-Alešiūnienės, aljanso direktorių valdybą papildė dar viena moteris – Montse Daban (Europos bioregionų taryba, angl. Council of European BioRegions, CEBR). Ji Europos klasterių aljansui atstovaus grupėje „EĮT draugai“ (angl. Friends of the EEN), siekiančioje stiprinti Europos klasterių aljanso ir Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ryšius.

Hervé Flochas (AFPC, Prancūzija) vėl buvo paskirtas viceprezidentu, o Daniel Cosnita (CLUSTERO, Rumunija) – sekretoriumi. Abu jie nuo pat Europos klasterių aljanso įkūrimo aktyviai prisidėjo prie organizacijos plėtros. Pakeitęs darbovietę, po kelerių metų iš atsakingai eitų viceprezidento pareigų atsistatydino Krzysztof Krystowski (Lenkijos klasterių asociacija).

Naujoji Europos klasterių aljanso valdyba

Jungia stipriąsias puses, kuria sinergiją

Europos klasterių aljansas, atstovaujantis 22 nacionaliniams klasterių tinklams ir ambasadoriams iš visos Europos, vienija daugiau kaip 900 klasterių. Šie jungia 150 000 pirmaujančių žemyno įmonių, universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir viešųjų institucijų. Aljanso strategiškai suburti klasteriai siekia skatinti konkurencingumą ir inovacijas kiekviename Europos taške. Organizacijos veiklai kryptį diktuoja vizija paversti pramonės branduolius pagrindiniu Europos inovacinės ekosistemos varikliu, užtikrinančiu ekonomikos plėtrą ir augimą bei gebėjimą konkuruoti.

Teigiamas klasterizacijos poveikis

Europos Komisijos paskelbtoje 2021 m. ataskaitoje pabrėžiama, kad klasterių organizacijų kūrimasis glaudžiai susijęs su aukštais ekonominiais bei technologiniais rodikliais. Kalbant faktais, į Europos klasterius integruotos įmonės moka vidutiniškai 13,5 proc. didesnį darbo užmokestį nei tos, kurios klasteriams nepriklauso. Be to, COVID-19 pandemija atskleidė klasterių atsparumą ir spartų prisitaikymą prie naujų aplinkybių.

Balsas svarbiausiuose forumuose

Europos klasterių aljansas demonstruoja tvirtą poziciją esminiuose Europos forumuose ir aktyviai prisideda prie pramonės bei regionų politikų formavimo. Tai patvirtina dalyvavimas ES pramonės forume, kuriame aljansas bendrai kuruoja dvi darbo grupes: 2-ąją, remiančią pramonės pereinamojo laikotarpio raidos krypčių kūrimą, ir 4-ąją, kuri skatina tarptautines ir ekosistemų investicijas. Be to, Europos klasterių aljanso specialistai paskirti į kiekvieną iš 5-ių forumo darbo grupių, o tai pabrėžia visapusišką įsitraukimą.

Aljansas taip pat veikia keliose ekspertų grupėse, įskaitant Tarpregioninių investicijų į inovacijas ir Sumaniosios specializacijos strategijų, kuriose prisideda prie regioninių inovacijų ir sumaniosios specializacijos plėtros.

Be to, Europos bioregionų taryba atstovauja Europos klasterių aljansui Pasirengimo ekstremalioms sveikatai situacijoms ir atsako į jas institucijoje (angl. Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA), tuo atliepdama savo įsipareigojimą prisidėti prie sveikatos apsaugos parengties ekstremalioms situacijoms Europos mastu.

Turėdamas atstovų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, aljansas teikia indėlį ekonominės, socialinės ir susijusios politikos srityse, siekdamas užtikrinti savo perspektyvų pramonei įtraukimą į Europos politikos formavimo procesą.

Klasterių vaidmens Europoje stiprinimas

Užimdamas reikšmingas pozicijas, Europos klasterių aljansas nenuilstamai gina klasterių tinklų vaidmenį ir aktualumą Europos lygmeniu, turi įtakos pramonės politikai ir demonstruoja, kaip klasteriai stiprina žemyno įmonių konkurencingumą – ypač daug dėmesio skirdamas Europos fondų lėšoms, skirtoms verslo inovacijų projektams ir pirmiausia Europos MVĮ, katalizuoti.

Lietuvoje – itin platus klasterių tinklas

Naująja Europos klasterių aljanso viceprezidente išrinktos K. Šermukšnytės-Alešiūnienės vadovaujamas Lietuvos klasterių tinklas „KlasterLT“ oficialiai įkurtas 2020 m. gegužę, pasirašius asociacijos steigimo sutartį. Šiandien tinklas vienija apie 50 klasterių, jungiančių daugiau nei 800 įmonių ir mokslo institucijų.

„Lietuvos klasteriai yra gyvybiškai svarbūs mūsų ekonomikos augimui ir atsparumui. Pastaraisiais metais stebima efektyviai veikiančių ir tarpsektoriniu, tarptautiniu lygmeniu bendradarbiaujančių klasterių plėtra skatina šalies BVP augimą, inovacijas, konkurencingumą, skaitmenizaciją. Daugėja darbo vietų, stiprėja verslo tinklai, atliepiamas prioritetinių valstybės sumaniosios specializacijos tikslų įgyvendinimas, regionų plėtros siekis. Apibendrinant – šalies klasteriai yra ekonomikos variklis ir neatsiejama vertės kūrimo grandinių ekosistemos dalis, įgalinanti mūsų įmones veikiant kartu pasiekti gerokai ambicingesnių rezultatų“, – sako K. Šermukšnytė-Alešiūnienė.

K. Šermukšnytė-Alešiūnienė

 

„AgriFood Lithuania“ informacija.