Edih Logo

ICAERUS paskelbė savo 2-ąjį atvirą kvietimą („Open Call“)

2024-02-06

2024 m. vasario 2 d. ICAERUS projektas paskelbė 2-ąjį „PUSH OPEN“ kvietimų etapą skirtą dronų inovatoriams, pagal kurį finansavimas skiriamas 3 novatoriškiems subprojektams!

 Priemonė: Europos horizontas finansinė parama suinteresuotoms trečiosioms šalims

  • 2-as PUSH Open Call biudžetas: 180 000
  • Finansavimas projektui: iki 60 000
  • Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėnesi

 ICAERUS – tai 2023 m. liepos mėn. pradėtas projektas, finansuojamas programos „Europos Horizontas“ lėšomis, kuriuo siekiama pristatyti ir remti veiksmingą, efektyvų ir saugų bepiločių orlaivių naudojimą, taip pat nustatyti su jų naudojimu susijusią riziką ir pridėtinę vertę.

Įgyvendinant projektą skelbiami dviejų tipų atvirieji kvietimai teikti paraiškas.

1-asis „PUSH OPEN“ atviras kvietimas buvo labai sėkmingas, pritraukęs daugiau nei 55 pretendentus iš 17 Europos šalių. 5 atrinkti subprojektai šiuo metu yra įgyvendinami ir apima: AgroTwin (Agrobit s.r.l), AIM, (SI Schweitzer Ingenieurgesellschaft mbH), SENSOR 2.0, (Taal Srl), SHIELD (Obsidian Innovation Institute) ir SKYFAR, (Agricloud). Daugiau informacijos apie jų planuojamus darbus rasite ICAERUS svetainėje adresu https://icaerus.eu/open-calls-trials.

2-asis „PUSH“ kvietimas – Inovacijų vystymui

Pagal 2-ąjį „PUSH“ atvirą kvietimą galima teikti paraiškas dėl inovacijų plėtros ir 3 atrinktiems pareiškėjams bus skirta po 60 000 EUR jų projektams, kuriais siekiama pristatyti ir panaudoti dronų pagalba surinktų duomenų rinkinius technologinėms ir netechnologinėms hipotezėms vertinti. Numatoma, kad bus finansuojamos toliau išvardytų tipų paraiškos ir (arba) sprendimai (neapsiribojant):

  • Inovatyvios idėjos
  • Dronų aparatinės ir programinės įrangos kūrimas
  • Duomenų analizė ir apdorojimas
  • Bepiločiais orlaiviais pagrįstos paslaugos
  • Su dronais susijusios taikomosios programos
  • Standartai ir taisyklės

Kas gali kreiptis?

ICAERUS ieško mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo suinteresuotųjų subjektų (pavyzdžiui, dronų  gamintojų,  startuolių  ir  MVĮ,  naudojančių inovatyvias dronų paslaugas ir technologijas, dirbtinio intelekto  ir  daiktų  interneto  įmonių  bei  mokslinių  tyrimų  institutų)  ar  registruotų  juridinių  asmenų reikalavimus atitinkančiose programos „Europos Horizontas“ šalyse. Tai apima: Europos Sąjungos valstybėse narėse, jų atokiausiuose regionuose, su ES nare susijusiose užjūrio šalyse ir teritorijose, taip pat su programa “Europos horizontas” susijusių šalių piliečiai.

Terminai

Paraiškos pradedamos teikti 2024 m. vasario 02 d. ir baigiamos 2024 m. gegužės 07 d. Apie sėkmingas  paraiškas  bus  pranešta  2024  liepos  mėn.  Projektų  įgyvendinimas  bus  suskirstytas  į  tris etapus: projektavimas, plėtra ir rinka, ir truks 12 mėnesių, prasidės 2024 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Kaip aplikuoti?

Norėdami  teikti  paraiškas,  registruokitės  „OPEN  CALL“  sistemoje!  Visą išsamią informaciją apie 2-ąjį “PUSH” atvirąjį kvietimą ir kitus kvietimus rasite ICAERUS svetainėje icaerus.eu/open-calls/.

Oficiali ICAERUS atvirų kvietimų teikti paraiškas kalba – anglų. Kitomis kalbomis pateiktos paraiškos nebus vertinamos. Anglų kalba taip pat yra vienintelė oficiali kalba viso ICAERUS projekto vykdymo metu. Tai reiškia, kad visi prašomi įnašai turi būti pateikti anglų kalba, kad atitiktų reikalavimus.