Edih Logo

ICAERUS pradėjo pirmąjį PULL atvirąjį kvietimą – pateikite paraišką ir jūs!

2023-12-21

Rudenį projektas ICAERUS pradėjo pirmąjį PULL atviro kvietimo turą, teikiant paraiškas ūkininkavimo, miškininkystės ir nutolusių bei kaimo vietovių iššūkiams spręsti.

Kas gali kreiptis? ICAERUS ieško žemės ūkio maisto produktų gamintojų, aplinkos stebėseną vykdančių subjektų, kurie yra MVĮ arba kaimo bendruomenių / kooperatyvinių organizacijų, turinčių galiojantį PVM mokėtojo arba atitinkamą registro numerį reikalavimus atitinkančiose „Horizon Europe“ šalyse. Tai apima ES valstybes nares, jų atokiausius regionus ir užjūrio šalis bei teritorijas, susijusias su ES nare, taip pat „Horizon Europe“ asocijuotų šalių piliečius. Daugiau informacijos pateikiama pareiškėjo vadove, kurį galima rasti ICAERUS svetainėje.

Tinkamų finansuoti paraiškų pavyzdžiai: 

  • Pasėlių stebėjimas ir analizė naudojant dronus: dronų programinės ir aparatinės įrangos sprendimų taikymas rinkti ir analizuoti duomenis apie pasėlius, pvz., augimo greitį, derliaus įvertinimą ir kenkėjų paplitimą.
  • Tikslioji žemdirbystė su dronais: bepiločių orlaivių sistemų taikymas tiksliajam žemės ūkiui, pvz., dirvožemio drėgmės fiksavimui, trąšų ir pesticidų įterpimui ir drėkinimo sistemos valdymui.
  • Miškų ir laukinės gamtos stebėjimas bepiločiais orlaiviais: dronų sistemų taikymas miško ir laukinės gamtos stebėjimui, įskaitant buveinių žemėlapių sudarymą, gyvūnų sekimą ir miško būklės ir gaisrų vertinimą ir prevenciją.
  • Nelaimių valdymas ir rizikos mažinimas naudojant bepiločius orlaivius: nelaimių valdymui taikyti bepiločių orlaivių sistemas, pvz., paieškos ir gelbėjimo misijoms, medicinos reikmenų pristatymui ir situacijos suvokimui nelaimingų atsitikimų ar gelbėjimo operacijose.
  • Aplinkos stebėjimas naudojant dronus: bepiločių orlaivių sistemų taikymas aplinkos stebėjimui, pvz., vandens kokybei nustatyti, oro taršai matuoti ir žemės naudojimo pokyčiams sekti.
  • Ryšio palaikymas kaime per bepiločius orlaivius: bepiločių orlaivių sprendimų taikymas kaimo bendruomenės ryšiui užtikrinti, pvz., interneto prieigai arba ryšiui stichinių nelaimių metu suteikti.

Pareiškėjai raginami teikti pasiūlymus, pagrįstus jų pačių idėjomis, susijusiomis su ICAERUS PULL atvirų kvietimų tematika, tačiau tam, kad pasiūlymai būtų tinkami, jie turi būti susiję su kaimo ir nutolusių vietovių iššūkiais. Bus finansuojamos šešios novatoriškos idėjos!

Koks paraiškų teikimo laikotarpis? 2023 10 16–2024 01 15. Projektų įgyvendinimas bus suskirstytas į tris etapus: projektavimo, plėtros ir rinkos, iš viso truks 12 mėnesių nuo 2024 m. balandžio mėn.

Kaip aplikuoti? Norėdami pateikti paraišką, užsiregistruokite „Open Call Hub“. Visą informaciją apie pirmąjį PULL atvirą kvietimą ir kitus galimus kvietimus galite rasti ICAERUS svetainėje.