Edih Logo

Į(si)vertinkite savo įmonės skaitmenizavimo greitį: išbandykite ką tik sukurtą ir pasiūlytą į(si)vertinimo įrankį „Skaitmenizavimo greitis“

2024-01-31

Įrankį ką tik paskelbė Europos skaitmeninių inovacijų tinklas (angl. European Digital Innovation Hub Network – EDIH Network).

Šiandienos sparčiai besivystančiame, į technologijas orientuotame pasaulyje skaitmeninė transformacija tapo būtina įmonėms, siekiančioms neatsilikti nuo pokyčių bei išlikti konkurencingomis ilguoju laikotarpiu. Europos skaitmeninių inovacijų centrų (EDIH) tinklas yra europinė technologijų ekspertų bendruomenė, kurios tikslas – nukreipti Europos įmones skaitmenizavimo link, pristatė į(si)vertinimo įrankį „Skaitmenizavimo greitis“.

Pasiruoškite sužinoti, kokiu greičiu skaitmenizuojate savo įmonę:

  • bėgiko,
  • dviratininko ar
  • sportinių automobilių lenktynininko tempu!

Kas yra įsivertinimo įrankis „Skaitmenizavimo greitis“

Tai – jūsų skaitmenizavimo parengties į(si)vertinimas 5 greitais ir paprastais veiksmais. Naudojantis įrankiu yra įvertinama įmonės skaitmenizavimo pažanga įvairiose srityse – nuo pagrindinių galimybių iki pažangių skaitmenizavimo įgūdžių. Išvertus sudėtingas skaitmenizavimo sąvokas į lengvai atpažįstamas, su transporto priemonėmis susijusias metaforas, testas suteikia informatyvių įžvalgų  jūsų verslui, o jums – galimybę kryptingai vadovauti jūsų įmonės skaitmenizavimo procesui.

Kodėl verta pasinaudoti į(si)vertinimo įrankiu „Skaitmenizavimo greitis“?

Šis įrankis jums padės suprasti kur jūsų įmonė yra skaitmeninės transformacijos kelyje, išryškins sritis, kuriose ji išsiskiria, ir tas, kurias reikia toliau plėtoti. Įvertinęs jūsų atsakymus į pagrindinius klausimus, įrankis padės nustatyti sritis, kuriose jūsų organizacija gali pagerinti savo skaitmenizavimo galimybes. O klausimai yra labai paprasti, pvz.:

  • Kodėl norite skaitmenizuoti savo verslą?
  • Kokias priemones taikote, kad apsaugotumėte savo duomenis?
  • Kaip savo organizacijoje naudojate skaitmenizavimo technologijas?
  • Kaip padedate savo darbuotojams mokytis naudotis skaitmenizavimo technologijomis?
  • Kaip jūsų organizacija užtikrina skaitmeninės transformacijos proceso tvarumą?
  • Kas toliau?

Į(si)vertinimo rezultatas jums taip pat padės identifikuoti įmonės skaitmenizavimo poreikius geriausiai galintį atliepti Europos skaitmeninių inovacijų centrą ir pasiūlys prie jo prisijungti. Šie centrai yra pasirengę jums pasiūlyti individualius, įmonės poreikius atliepiančius skaitmenizavimo sprendimus ir ekspertų patarimus, spartinant jūsų skaitmeninę transformaciją ir padedant integruoti naujas technologijas ir strategijas įmonės efektyvesniam ir konkurencingesniam verslo modeliui sukurti.

Įrankį pasiekti galite paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos: https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/news/assess-your-companys-digitalisation-take-digital-speed-test